O náhradním plnění

Příklad výpočtu odvodu

Co je náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Povinný podíl OZP (ZPS) zaměstnanců0%

V případě, že organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením či kombinovat odvod do státního rozpočtu a odebrání výrobků a služeb.

Povinný podíl OZP zaměstnanců - při nákupu zboží0%

Firma Michal Dlouhý

Poskytujeme náhradní plnění

Firma Michal Dlouhý, IČO 74333640 je dodavatel náhradního plnění.

 

 

Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením a máme sjednanou dohodu o uznání zaměstnavatele dle §78 zákona č. 435/2004 Sb. s Úřadem práce.

Před vytvořením objednávky nás prosím kontaktujte.

Telefon: +420 722 744 267
E-mail: info@e-les.cz

Poznámka
  1. Po domluvě a následné objednávce na odběr výrobků pro náhradní plnění budou veškeré doklady k Náhradnímu plnění zaneseny do Evidence náhradní plnění MPSV a automaticky zaslány na váš e-mail ke schválení.
  2. Pokud nemáte zkušenosti s náhradním plnění, vše vám vysvětlíme.
  3. Faktury nelze vystavovat zpětně.
  4. Objednávku výrobků po uzavření smlouvy pak můžete provést i přes eshop. V případě, že nebudou vámi požadované produkty skladem, doplníme vám objednávku ručně v administraci.

Podmínky náhradního plnění pro zaměstnavatele

Dle ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Počty zaměstnanců se počítají v průměrném přepočteném počtu, výpočet je uveden v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.

 

Povinnost plnění povinného podílu zaměstnavatelé plní

 

  • zaměstnáváním v pracovním poměru,
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (uzavírá se dle § 78 zákona o zaměstnanosti), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. náhradní plnění), nebo
  • odvodem do státního rozpočtu,

 

nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů.

 

Více informací k plnění Ohlášení plnění povinného podílu OZP.

E-shopy vhodné k odběru výrobků ke splnění podmínek Náhradního plnění

E-shop pro zahradní techniku, potřeby a nářadí pro les, ochranné pomůcky.

PŘEJÍT DO E-SHOPU

E-shop pro chovatelské potřeby, krmné směsy, osiva.

PŘEJÍT DO E-SHOPU

Výše odvodu povinného podílu do státního rozpočtu pro odběratele

Limit výše povinného podílu pro rok 2022 je 37 047,- Kč.

 

Odvod činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla, a to za každou osobu. Aktuální výši průměrné mzdy v tomto období vyhlašuje MPSV v každoročním ohlášení.

Příklad výše výše odvodu povinného podílu pro rok 2022 při 25 zaměstnancích

Pro rok 2021 se tedy počítá s hodnotami v roce 2021, kdy průměrná měsíční mzda činila 37 047,- Kč.
Státu je nutné odvést částku ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy.

Při 25 zaměstnancích máte mít povinný podíl 4%, což činní 1 zaměstnance se zdravotním postižením.

 

2,5 x 1 x 37 047 = 92 617,50 Kč.

Příklad výše Využití náhradního plnění odběrem výrobků pro rok 2021 při 25 zaměstnancích

Pro rok 2022 se tedy počítá s hodnotami v roce 2021, kdy průměrná měsíční mzda činila 37 047,- Kč.
Na splnění povinnosti zaměstnat 1 OZP je třeba odebrat služby ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy.

Při 25 zaměstnancích máte mít povinný podíl 4%, což činní 1 zaměstnance se zdravotním postižením.

 

7 x 1 x 37 047 Kč = 259 329,00 Kč.

Měsíčně tak při odběru zboží ušetříte: 21 610,75 Kč.

a

Mám zájem o náhradní plnění

Kontaktujte nás

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ